Kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh G20: Vỗ tay dè dặt Kinh tế

Kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh G20: Vỗ tay dè dặt

Cuộc gặp của các nhà lãnh đạo 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới ở Cannes được đặt nhiều kỳ vọng trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế lan rộng toàn cầu. Nhưng khi “chủ nhà” châu Âu rơi vào cảnh bất đồng nghiêm trọng vì ý định bất ngờ của Hy Lạp về việc tổ chức trưng cầu dân ý, những kỳ vọng đó cũng dần tan biến.

Không một nguyên thủ nào nhắc đến hai chữ “thành công”. Tất cả chỉ dừng lại ở mức độ “thông hiểu.”