Lời giải nào cho du lịch đường thủy nội địa an toàn? Du lịch

Lời giải nào cho du lịch đường thủy nội địa an toàn?

Tai nạn tàu, thuyền nghiêm trọng liên tiếp xảy ra đang gióng hồi chuông cảnh báo việc buông lỏng của các cơ quan quản lý, sự cẩu thả của các đơn vị kinh doanh, sự thiếu nghiêm minh trong chấp hành các quy định pháp luật.

Trao đổi với phóng viên Vietnam+, nhiều chuyên gia và đại diện cơ quan quản lý đặc biệt nhấn mạnh yếu tố con người khi nhận diện các tác nhân ảnh hưởng đến an toàn trong khai thác du lịch đường thủy.