NTUC LearningHub: Ở Singapore, các lao động có nhiều thiếu hụt về kỹ năng không được ưu tiên đào tạo Thông cáo báo chí

NTUC LearningHub: Ở Singapore, các lao động có nhiều thiếu hụt về kỹ năng không được ưu tiên đào tạo

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 10 tháng 9 năm 2021 – Khi các công ty và người lao động ở Singapore chuyển đổi sang một trạng thái bình thường mới do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thì kỹ năng nâng cao vẫn là động lực chính để xây dựng các năng lực mới và tăng […]