Các tỉnh chót bảng ráo riết để... "lên hạng" Xã hội

Các tỉnh chót bảng ráo riết để... "lên hạng"

Cao Bằng, Bắc Kạn và Yên Bái là ba tỉnh có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông thấp nhất trong mùa thi năm 2008. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp của năm 2009 sẽ bắt đầu. Các trường, sở giáo dục của cả ba tỉnh đang ráo riết cho mục tiêu “lên hạng.”
Hà Nội: Nhiều đoàn giám sát thi tốt nghiệp THPT Xã hội

Hà Nội: Nhiều đoàn giám sát thi tốt nghiệp THPT

Ngày 20/5, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Lê Thiết Hùng cho biết, thanh tra tham gia giám sát kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2009 tại Hà Nội gồm: thanh tra ủy quyền của Bộ Giáo dục - Đào tạo và thanh tra của Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội.
Xã hội

8 đối tượng được dự thi phổ thông trung học năm 2009

Dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2009 sẽ gồm có 8 đối tượng, trong đó, học lớp 12 trung học phổ thông có năm đối tượng và thí sinh tự do ba đối tượng. Cụ thể, học sinh giáo dục trung học phổ thông gồm bốn nhóm đối tượng và học viên Giáo dục thường xuyên học theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.