Tây Nguyên hùng vĩ vẫn chờ được đánh thức Kinh tế

Tây Nguyên hùng vĩ vẫn chờ được đánh thức

Tây Nguyên cần chiếc chìa khóa để giải mã những khó khăn, rào cản trong đầu tư nhằm phát huy các tiềm năng to lớn.

Diễn đàn xúc tiến đầu tư Tây Nguyên với chủ đề “Tây Nguyên - Thức dậy những tiềm năng” được kỳ vọng là chiếc chìa khóa để giải mã những khó khăn, rào cản trong đầu tư để Tây Nguyên.