Báo động đỏ tình trạng các dự án bị rút giấy phép Kinh doanh

Báo động đỏ tình trạng các dự án bị rút giấy phép

Chưa có thống kê cập nhật đầy đủ các dự án đã bị rút giấy phép đầu tư, dự án chậm triển khai. Nhưng theo số liệu công bố từ một số các tỉnh, thành con số này đã là rất lớn: 12 dự án ở Phú Quốc (Kiên Giang); 12 ở Ninh Thuận; 22 ở Tây Ninh; 29 ở Lâm Đồng; 51 ở Bắc Ninh, 8 ở Long An, Quảng Nam, Bà Rịa-Vũng Tàu…

Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, nếu dự án chậm tiến độ mà không do lý do, do năng lực chủ quan của nhà đầu tư, cố tình chây ì không triển khai như cam kết, Bộ sẽ chỉ đạo kiên quyết thu hồi dự án.