Thế giới

Kinh tế Đức sẽ tồi tệ nhất trong năm 2009

Nhiều chuyên gia kinh tế Đức lo ngại tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nước này năm 2009 sẽ giảm mạnh hơn mức dự báo trước đây, thậm chí sẽ ở mức - 3%, mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ Hai.