Webinar của TÜV Rheinland: 2 người bạn tốt nhất của Tài chính xanh: Xếp hạng ESG và Tiêu chuẩn kỹ thuật Thông cáo báo chí

Webinar của TÜV Rheinland: 2 người bạn tốt nhất của Tài chính xanh: Xếp hạng ESG và Tiêu chuẩn kỹ thuật

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Thế giới đã nhất trí coi Tài chính xanh / Bền vững là một trong những công cụ chính để giảm thiểu tác động và thích ứng với khí hậu và HIỆN TẠI là thời điểm để thập kỷ hành động có hiệu lực. Rất nhiều điều […]