Bullfinch AG và Aquila Capital giới thiệu phương tiện đầu tư chung cho các tài sản tiết kiệm năng lượng Thông cáo báo chí

Bullfinch AG và Aquila Capital giới thiệu phương tiện đầu tư chung cho các tài sản tiết kiệm năng lượng

FRANKFURT, ĐỨC – Newsaktuell — Aquila Capital và Bullfinch vừa giới thiệu phương tiện đầu tư chung chiến lược nhằm đầu tư vào các tài sản tiết kiệm năng lượng trên khắp châu Âu. Bằng cách kết hợp kinh nghiệm đầu tư hàng đầu của Aquila Capital vào tài sản thực và năng lượng tái tạo, […]