Đổi mới cơ chế tài chính là đòn bẩy cho giáo dục Xã hội

Đổi mới cơ chế tài chính là đòn bẩy cho giáo dục

Trao đổi với Vietnam+ về Đề án đổi mới cơ chế tài chính giáo dục, giai đoạn 2009-2014, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, đề án này là tiền đề, là cơ hội và thực sự là đòn bẩy để phát triển giáo dục, đào tạo.