Luật thuế nhà, đất có đủ sức chặn nạn đầu cơ? Kinh tế

Luật thuế nhà, đất có đủ sức chặn nạn đầu cơ?

Một nghịch lý đã tồn tại từ lâu ở Việt Nam, trong khi mức thu nhật bình quân đầu người thuộc hàng trung bình thấp so với các nước trên thế giới thì giá nhà lại cao chót vót.

Nguyên nhân của tình trạng này là do, trong những năm gần đây nạn đầu cơ đất đai, mua bán lòng vòng qua nhiều chủ phát triển mạnh đã khiến giá nhà, đất bị đẩy lên cao hơn nhiều so với giá trị thực.
Nâng cao tính pháp lý của thị trường bất động sản Kinh doanh

Nâng cao tính pháp lý của thị trường bất động sản

Mục tiêu cải cách Pháp lệnh thuế nhà, đất nhằm khuyến khích phát triển thị trường bất động sản hiện nay, nâng cao tính pháp lý hiện hành.

Hiện tại, Dự thảo Luật thuế nhà, đất đang được soạn thảo để thay thế Pháp lệnh thuế nhà, đất năm 1992 (sửa đổi năm 1994).