[Infographics] Việt Nam đã có 670 ca mắc COVID-19 Y tế

InfographicViệt Nam đã có 670 ca mắc COVID-19

Tính đến chiều 4/8, Việt Nam có thêm 18 ca mắc mới COVID-19, trong số này có 16 ca tại Đà Nẵng, 1 ca tại Đồng Nai, có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng và 1 ca từ Guinea Xích đạo sau xét nghiệm lần 2.