Schneider Electric đưa ra yêu cầu với trung tâm dữ liệu của tương lai và các đổi mới công nghệ thông tin mới Thông cáo báo chí

Schneider Electric đưa ra yêu cầu với trung tâm dữ liệu của tương lai và các đổi mới công nghệ thông tin mới

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach  – Schneider Electric – doanh nghiệp đi đầu trong việc chuyển đổi kỹ thuật số của công tác quản lý năng lượng và tự động hóa – vừa công bố một báo cáo nghiên cứu để thúc đẩy sự hiểu biết về cách các ứng dụng thông minh […]