yyResearch (Hồng Kông) ra mắt OpusChat – ứng dụng nhắn tin tức thời tập trung vào quyền riêng tư Thông cáo báo chí

yyResearch (Hồng Kông) ra mắt OpusChat – ứng dụng nhắn tin tức thời tập trung vào quyền riêng tư

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – yyResearch – một công ty khởi nghiệp (start-up) công nghệ Hồng Kông chuyên phát triển phần mềm và ứng dụng – vừa ra mắt OpusChat, một hệ thống giao tiếp an toàn và tập trung vào quyền riêng tư, mô hình hóa cách mọi người quản lý […]