FPT: Lại việc chiếc ghế CEO và giá trị thương hiệu Doanh nghiệp

FPT: Lại việc chiếc ghế CEO và giá trị thương hiệu

Năm 2013, FPT đặt mục tiêu tăng trưởng 6% doanh thu và 10% lợi nhuận, tập trung vào các mũi nhọn viễn thông, xuất khẩu phần mềm, nội dung số, dịch vụ tin học theo thứ tự lần lượt là 15%, 23%, 18% và 18%.

Nhưng, câu hỏi đặt ra là FPT sẽ làm gì để đạt được mục tiêu đó?