[Mega Story] Tứ quý cát tường - Tinh hoa văn hóa Việt Nam Văn hóa

Tứ quý cát tường - Tinh hoa văn hóa Việt Nam

Tứ quý còn có những tên gọi khác như tứ thời, tứ hữu, dùng để chỉ 4 loài cây được xem là biểu tượng bốn mùa, trong văn hóa Việt Nam, bộ tứ quý phổ biến nhất gồm 4 cây: tùng, cúc, trúc, mai.