Chỉ số Kết nối toàn cầu DHL 2022: Xu hướng toàn cầu hóa vẫn được cải thiện ngay cả trong bối cảnh phức tạp Thông cáo báo chí

Chỉ số Kết nối toàn cầu DHL 2022: Xu hướng toàn cầu hóa vẫn được cải thiện ngay cả trong bối cảnh phức tạp

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 15 tháng 3 năm 2023 – DHL và Trường Kinh doanh Stern của Đại học New York (NYU) vừa công bố DHL Global Connectedness Index (tạm dịch: Chỉ số Kết nối Toàn cầu DHL) năm 2022, một báo cáo chuyên sâu về tình trạng toàn cầu hóa và triển vọng của […]