DHL vận chuyển vật tư, thiết bị y tế của Tổ chức Y tế thế giới đến các hòn đảo ở Thái Bình Dương Thông cáo báo chí

DHL vận chuyển vật tư, thiết bị y tế của Tổ chức Y tế thế giới đến các hòn đảo ở Thái Bình Dương

SINGAPORE – Media OutReach – Các hòn đảo xa xôi ở Thái Bình Dương đã không bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã làm việc không mệt mỏi để đảm bảo nguồn cung cấp và thiết bị chăm sóc sức khỏe rất cần thiết đến được những hòn đảo này. Mặc […]