Công ty hàng đầu về khoa học tính toán và trí tuệ nhân tạo Altair hoàn tất thương vụ mua lại RapidMiner Thông cáo báo chí

Công ty hàng đầu về khoa học tính toán và trí tuệ nhân tạo Altair hoàn tất thương vụ mua lại RapidMiner

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 10 tháng 10 năm 2022 – Altair (có cổ phiếu giao dịch tại Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq, New York, Mỹ, với mã ALTR) – công ty hàng đầu thế giới về khoa học tính toán và trí tuệ nhân tạo (AI), đã hoàn tất việc mua lại RapidMiner, công […]