Giải "Tre Vàng" cho LHP quốc tế tại Việt Nam Văn hóa

Giải "Tre Vàng" cho LHP quốc tế tại Việt Nam

Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9/2010, đề án Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội của Cục Điện ảnh Việt Nam đã được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất trí về chủ trương cũng như phần lớn nội dung của đề án.