Nghiên cứu sinh VN tại Đức trao đổi kinh nghiệm Xã hội

Nghiên cứu sinh VN tại Đức trao đổi kinh nghiệm

Hơn 60 nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau ở khắp nước Đức đã tham dự cuộc gặp gỡ giao lưu từ ngày 7-9/5 tại Trung tâm xúc tiến thương mại, đầu tư, văn hóa và du lịch Việt Nam - "VIETHaus" (Ngôi nhà Việt) - ở thủ đô Berlin.