Chính trị

Kêu gọi chấm dứt xung đột vũ trang tại Sudan

Đại diện Việt Nam ghi nhận thiện chí của Chính phủ Sudan trong việc tuyên bố đơn phương ngừng bắn ngay lập tức tại Dafur và kêu gọi tất cả các bên tham chiến ngừng bắn, tiến hành thương lượng thiện chí nhằm đạt được giải pháp chính trị cho xung đột tại khu vực này.