Hội nghị đổi mới công nghệ toàn cầu về tài chính nghệ thuật đã tổ chức thành công tại Singapore Thông cáo báo chí

Hội nghị đổi mới công nghệ toàn cầu về tài chính nghệ thuật đã tổ chức thành công tại Singapore

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 7 tháng 10 năm 2019 – Được đồng tổ chức bởi Viện Công nghiệp Blockchain châu Á, Phòng trưng bày nghệ thuật Singapore Mo Yu Zhai và Hiệp hội Nghệ thuật quốc tế, Hội nghị thượng đỉnh đổi mới công nghệ toàn cầu về tài chính nghệ thuật lần thứ […]