Đón Tết Chôl Chnam Thmây trong ấm no Xã hội

Đón Tết Chôl Chnam Thmây trong ấm no

Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây năm nay, diễn ra trong ba ngày từ 14 đến 16/4, hơn 300.000 đồng bào Khmer ở tỉnh Trà Vinh có thêm nhiều niềm vui mới, bởi đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện.
Xã hội

87% hộ Khmer ở Trà Vinh dùng nước sạch

Từ năm 2005 đến nay tỉnh Trà Vinh đã đầu tư 50 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 43 tỷ đồng, số còn lại là ngân sách địa phương, để thực hiện đề án hỗ trợ nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.