Gỡ “nút thắt” giao thông, phát triển KT Tây Nguyên Giao thông

Gỡ “nút thắt” giao thông, phát triển KT Tây Nguyên

Tây Nguyên gồm 5 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum với hệ thống giao thông vận tải đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của vùng và góp phần tích cực vào việc vận chuyển hàng hóa, hành khách giao lưu giữa các vùng trong phạm vi cả nước và vận tải quốc tế.

Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hệ thống giao thông vận tải vùng này cần được ưu tiên đầu tư phát triển đồng bộ, trước hết là ưu tiên nâng cấp, mở rộng các tuyến quốc lộ, đường tỉnh huyết mạch làm tiền đề động lực cho phát triển kinh tế, xã hội của vùng và cả nước.
Giải trình về bảo đảm ATGT trong kinh doanh vận tải Chính trị

Giải trình về bảo đảm ATGT trong kinh doanh vận tải

Đánh giá của Bộ Giao thông-Vận tải cho thấy thời gian qua, quy định về kinh doanh vận tải đường bộ theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đã dần đi vào cuộc sống, giúp công tác quản lý hoạt động này dần đi vào nền nếp. Tuy nhiên, công tác quản lý các đơn vị kinh doanh vận tải thời gian qua vẫn còn không ít tồn tại.

Dự kiến trong quý 4 năm nay, Bộ sẽ ban hành Thông tư quy định về xếp hàng hóa lên xe ôtô để giúp đơn vị kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng hóa đường bộ thực hiện việc xếp hàng lên ôtô đúng quy định về tải trọng, ; đồng thời quy định trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải hàng hóa.