Sự kiện SonicWall Boundless năm 2020 ghi nhận con số đăng ký và số lượng tham gia kỷ lục Thông cáo báo chí

Sự kiện SonicWall Boundless năm 2020 ghi nhận con số đăng ký và số lượng tham gia kỷ lục

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 14 tháng 12 năm 2020 – Các tổ chức đã có những thay đổi đáng kể đối với hoạt động do việc áp dụng các biện pháp cách ly xã hội để ứng phó với đại dịch COVID-19. Một trong những sự thay đổi đó ảnh hưởng đến cả SonicWall Boundless 2020, […]