Xã hội

Bán hàng gây quỹ giúp nạn nhân da cam

Ngày 14/6, Hội Hữu nghị Anh-Việt đã tổ chức bán hàng gây quỹ ủng hộ trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam, nhân dịp diễn ra hội chợ mùa hè "Coin Street Festival" tại London.
Xã hội

Nhiều hoạt động ủng hộ trẻ em VN tại Đức

Ngày 6/6, tại thành phố Duesseldorf, Hội Hữu nghị Đức-Việt đã tổ chức đại hội thường niên, công bố báo cáo hoạt động trong năm qua, nêu rõ Hội đã có nhiều hoạt động đoàn kết hữu nghị với Việt Nam.