Kinh tế

Mô hình hoạt động hiện đại ở trại gà Thanh Đức

Trong khi một số trại gà ở Đồng Nai đang thu hẹp sản xuất do lỗ thì trại gà Thanh Đức ở xã Xuân Phú thuộc huyện miền núi Xuân Lộc - một trại chuyên cung cấp sản phẩm trứng sạch trên thị trường lại tiếp tục ăn nên làm ra với mức thu lãi bình quân từ 70 đến 80 triệu đồng/tháng.