HKAB cùng HKFYG khởi động Dự án tiên phong ESG “Trang trại đến cộng đồng” đầu tiên của mình tại Hồng Kông Thông cáo báo chí

HKAB cùng HKFYG khởi động Dự án tiên phong ESG “Trang trại đến cộng đồng” đầu tiên của mình tại Hồng Kông

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 12 tháng 11 năm 2021 -Khái niệm Môi trường, Xã hội và Quản trị (Environmental, Social and Governanc – ESG), do Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc đưa ra được coi là một chỉ số đánh giá hoạt động kinh doanh. Mọi người tin […]