Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội đổi tên Văn hóa

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội đổi tên

Đại hội đại biểu lần thứ XI Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội diễn ra hai ngày 6 và 7/7 tại Hà Nội sẽ tập trung vào phương hướng cho nhiệm kỳ mới là thực hiện công tác đầu tư tư ký hợp đồng nộp thành phẩm.

Bên cạnh đó, công tác lý luận phê bình, bồi dưỡng đào tạo đội ngũ sáng tác trẻ và một cái tên mới cho Hội cũng sẽ được đề cập tới.