Văn hóa

Tranh Đông Hồ trong thời "văn minh tiến bộ"

Qua triển lãm của họa sĩ trẻ Phạm Huy Thông, có thể thấy cách “nhại” tranh Đông Hồ để "giễu" các vấn đề của cuộc sống đương đại của họa sĩ trẻ này có thể để lại nhiều tiếng cười sảng khoái. Song cũng có những ý kiến khắt khe cho rằng, như thế có vẻ làm “tầm thường hóa” dòng tranh cổ kính của cha ông.