Thị trường điểm sáng cho hàng xuất khẩu Việt Nam Kinh doanh

Thị trường điểm sáng cho hàng xuất khẩu Việt Nam

Châu Á-Thái Bình Dương được coi là thị trường điểm sáng trong thành tích 114,8 tỷ USD tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 2012.

Dự báo năm 2013, theo ông Đào Ngọc Chương, Phó Vụ trưởng Vụ Châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Công Thương, hàng hóa Việt Nam vào thị trường này vẫn sẽ tăng trưởng ổn định, đáp ứng nhu cầu và tính bổ sung trong phát triển kinh tế của các thị trường trong khu vực.