[Photo] Khai mạc Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc năm 2022 Văn hóa

Khai mạc Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc năm 2022

Với chủ đề Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc, Ngày hội nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sách đối với đời sống.