Lễ hội gốm Miaoli 2019 có chủ đề “Ngọn lửa. Tuyệt đẹp” được tổ chức trong cả tháng 11/2019 Thông cáo báo chí

Lễ hội gốm Miaoli 2019 có chủ đề “Ngọn lửa. Tuyệt đẹp” được tổ chức trong cả tháng 11/2019

MIAOLI, ĐÀI LOAN – Media OutReach – Ngày 21 tháng 11 năm 2019 – Lễ hội gốm Miaoli 2019 được tổ chức từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12. Các cuộc triển lãm được chia thành bốn nội dung, bao gồm “Triển lãm sáng tạo gốm đương đại”, “Bộ sưu tập bảo tàng gốm” […]