[Mega Story] Chuyện về ‘Ngân hàng máu sống’ trên Biển Đông Y tế

Chuyện về ‘Ngân hàng máu sống’ trên Biển Đông

Giữa muôn trùng con sóng biếc, biển trời xanh thẳm ngút ngàn, mỗi người lính quân y sẽ là điểm tựa của nhân dân, cán bộ, chiến sỹ nơi đảo xa để cứu chữa những người gặp nạn trên biển bất cứ lúc nào.