Tuần lễ công nghệ sinh học toàn cầu tại Hồng Kông thu hút nhiều nhà khoa học nổi tiếng thế giới Thông cáo báo chí

Tuần lễ công nghệ sinh học toàn cầu tại Hồng Kông thu hút nhiều nhà khoa học nổi tiếng thế giới

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Tuần lễ Công nghệ sinh học toàn cầu 2019 (kéo dài từ ngày 3 đến 8/7/2019) đã được tổ chức dưới sự đồng tài trợ của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, Công ty Đầu tư chung dân cư khu vực Vịnh lớn của Trung Quốc […]