Việt-Hàn thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ Khoa học

Việt-Hàn thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ

Đoàn phân ban Việt Nam trong Ủy ban Hợp tác Khoa học-Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc do Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học-Công nghệ Trần Quốc Thắng dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 13-15/4, tiến hành kỳ họp lần thứ 5 của Ủy ban.