5 trung tâm mua sắm của Ikano Centres ở Malaysia, Thái Lan có các giải pháp sáng tạo để ứng phó với COVID-19 Thông cáo báo chí

5 trung tâm mua sắm của Ikano Centres ở Malaysia, Thái Lan có các giải pháp sáng tạo để ứng phó với COVID-19

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach – Ikano Centres là một đơn vị thành viên của Ikano Retail, tiếp tục đẩy mạnh cách tiếp cận đa kênh đối với bán lẻ trong bối cảnh một năm kết thúc kém vui vẻ do các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hôi khiến các trung tâm mua sắm buộc […]