Xã hội

2.000 tỷ đồng đào tạo về công nghệ hạt nhân

Theo Dự thảo Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ hạt nhân vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, Bộ sẽ đầu tư 2.000 tỷ đồng để đến năm 2020 đào tạo được 2.750 nhân lực cho ngành này.
Ngủ ít hơn 7 giờ mỗi đêm dễ bị cảm lạnh Khoa học

Ngủ ít hơn 7 giờ mỗi đêm dễ bị cảm lạnh

Theo kết quả nghiên cứu của một nhóm nhà khoa học thuộc Đại học Carnegie Mellon (Mỹ) cho biết những người ngủ ít hơn 7 giờ mỗi đêm có nguy cơ bị cảm lạnh cao gấp 3 lần so với những người ngủ từ 8 giờ trở lên.