Việt Nam nỗ lực thúc đẩy và bảo vệ quyền con người Xã hội

Việt Nam nỗ lực thúc đẩy và bảo vệ quyền con người

Mong muốn được đóng góp nhiều hơn  vào các nỗ lực chung của Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước quốc tế quan trọng về nhân quyền, nỗ lực để các quyền tự do cơ bản tại Việt Nam ngày càng được tôn trọng và đảm bảo tốt hơn.

Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam đã trao đổi với phóng viên TTXVN về những nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, cũng như sự hỗ trợ của LHQ cho Việt Nam trong lĩnh vực này.