Lời giải cho bài toán "đói" nhân sự chuyên nghiệp Doanh nghiệp

Lời giải cho bài toán "đói" nhân sự chuyên nghiệp

Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, việc có được đội ngũ nhân lực làm việc hiệu quả là ưu thế để cạnh tranh. Bên cạnh chế độ đãi ngộ tốt để "lôi kéo" nhân tài, các doanh nghiệp cũng cần trang bị kiến thức chuyên môn, vốn ngoại ngữ và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cho nhân viên của mình.

Tuy nhiên, ngoài nội lực, các doanh nghiệp cũng cần đến một số chương trình đào tạo nhân lực hiệu quả.
Bước trưởng thành vượt bậc của ngành dầu khí Kinh tế

Bước trưởng thành vượt bậc của ngành dầu khí

Sau hơn 10 năm bền bỉ và nỗ lực cao độ, những sản phẩm xăng dầu “Made in Vietnam” đầu tiên từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ ra đời vào ngày 22/2/2009, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của ngành dầu khí Việt Nam.