Nền tảng phần mềm dịch vụ Manatal huy động được 5,1 triệu USD để chuyển đổi cách thức tuyển dụng nhân sự Thông cáo báo chí

Nền tảng phần mềm dịch vụ Manatal huy động được 5,1 triệu USD để chuyển đổi cách thức tuyển dụng nhân sự

LONDON, VƯƠNG QUỐC ANH – News Direct – Ngày 10 tháng 2 năm 2022 – Nền tảng tuyển dụng phần mềm dạng dịch vụ (Software as a service – SaaS) Manatal đã huy động được 5,1 triệu USD vốn tài trợ hạt giống từ nhà đầu tư Surge của Sequoia Ấn Độ cùng với các […]