Việt Nam giảm 75% tỷ lệ tử vong bà mẹ Xã hội

Việt Nam giảm 75% tỷ lệ tử vong bà mẹ

Việt Nam hoàn toàn có khả năng hoàn thành mục tiêu Thiên niên kỷ vào năm 2015 về giảm tỷ lệ tử vong ở các bà mẹ khi sinh, với tỷ lệ chỉ còn khoảng 58/100.000 ca đẻ sống, hoàn thành mục tiêu giảm 3/4 tỷ lệ tử vong bà mẹ trong giai đoạn 1990 - 2015.
Xã hội

Giảm tỷ lệ tử vong mẹ ở vùng sâu, vùng xa

Giảm tỷ suất tử vong mẹ, đặc biệt là ở khu vực miền núi, vùng sâu và vùng xa là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, vì tỷ suất tử vong mẹ cao vẫn đang là rào cản đối với phát triển kinh tế, xã hội ở Việt Nam.