Đại hội Liên minh Bưu chính Quốc tế (UPU) lần thứ 27: Cơ hội chiến lược và kinh tế cho 192 quốc gia thành viên Thông cáo báo chí

Đại hội Liên minh Bưu chính Quốc tế (UPU) lần thứ 27: Cơ hội chiến lược và kinh tế cho 192 quốc gia thành viên

ABIDJAN, BỜ BIỂN NGÀ- EQS Newswire – Ngày 10 tháng 8 năm 2021 – Đại hội Liên minh Bưu chính Quốc tế (The Universal Postal Union Congress – UPU) lần thứ 27 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 27 tháng 8 năm 2021, tại Abidjan, Bờ Biển Ngà. Việc tổ chức sự kiện này […]