DHL thành lập trung tâm xuất sắc ở Dubai để nâng cao chất lượng dịch vụ tại Trung Đông và châu Phi Thông cáo báo chí

DHL thành lập trung tâm xuất sắc ở Dubai để nâng cao chất lượng dịch vụ tại Trung Đông và châu Phi

DUBAI, UAE – Media OutReach – DHL Industrial Projects (Các dự án công nghiệp của DHL), một đơn vị của DHL Global Forwarding chuyên quản lý các dự án logistics phức tạp, bao gồm hoạt động cho thuê tàu biển và vận chuyển hàng hóa nặng, đang xúc tiến thành lập Trung tâm xuất sắc (Center of […]