Cấp Sở duyệt ngành đào tạo đại học: Có quá sức? Giáo dục

Cấp Sở duyệt ngành đào tạo đại học: Có quá sức?

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định giao quyền thẩm định mở một ngành đào tạo mới ở bậc đại học cho các Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngay sau đó trong dư luận đã xuất hiện các băn khoăn, lo lắng về sự quá tải về công việc cho cấp cơ sở. Liệu các Sở Giáo dục và Đào tạo có đủ năng lực và nhân lực để thực hiện nhiệm vụ mới mẻ này hay không?