VJEPA phù hợp với lợi ích của Việt Nam-Nhật Bản Chính trị

VJEPA phù hợp với lợi ích của Việt Nam-Nhật Bản

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình nhấn mạnh Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản (VJEPA) được Quốc hội Nhật Bản thông qua rất đúng lúc, góp phần thực hiện các thỏa thuận giữa hai bên về mặt kinh tế với tư cách là đối tác chiến lược của nhau.
Hiệu trưởng đại học tư thục phải là TS, PGS Xã hội

Hiệu trưởng đại học tư thục phải là TS, PGS

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng, Hiệu trưởng đại học tư thục phải có chức danh từ Phó Giáo sư hoặc học vị Tiến sĩ trở lên với ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học từ cấp trưởng bộ môn, phòng, hoặc ban, không phải là công chức, viên chức trong biên chế nhà nước.