Kinh tế

70 DN Thái tham gia Hội chợ Xuân tại Đà Nẵng

Sáng 13/1, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Thương mại Đà Nẵng phối hợp với Văn phòng Thương vụ Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc Hội chợ Xuân 2009.