Cashwagon Sri Lanka được nhận Giải thưởng công ty Fintech tăng trưởng nhanh nhất ở Sri Lanka Thông cáo báo chí

Cashwagon Sri Lanka được nhận Giải thưởng công ty Fintech tăng trưởng nhanh nhất ở Sri Lanka

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 15 tháng 11 năm 2019 – Cashwagon, công ty Fintech, cung cấp một phạm vi rộng sản phẩm tài chính tiêu dùng cho những người bị các dịch vụ tài chính truyền thống bỏ sót, đã được công nhận là công ty Fintech xuất sắc với hai giải thưởng trong […]