Người dân Hà Nội nô nức mùa Vu Lan Xã hội

Người dân Hà Nội nô nức mùa Vu Lan

Hà Nội mùa Vu Lan rộn ràng đồ mã, người dân kéo đến các chùa đông nghịt. Khách đến lễ chùa thường cầm trên tay hoặc một bông hồng trắng, hoặc hoa hồng màu đỏ.